Eftergivelse af gæld til det offentlige

Har du udelukkende gæld til det offentlige, er der mulighed for at få eftergivet hele gælden eller en del af den. Der er dog nogle krav der skal være opfyldt. Dem kan du læse mere om.

Formålet med at det offentlige eftergiver gæld er, at give særlige udsatte grupper mulighed for at komme videre.

Hvad kræves for at få eftergivet gæld til det offentlige?

For det første skal du tilhøre en særlig gruppe. Nemlig det, som Skat definerer som særligt socialt udsatte. Du hører til denne gruppe hvis du har modtaget noget af følgende:

 • Kontanthjælp
 • Starthjælp
 • tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • Introduktionsydelse
 • Arbejdsløshedsdagpenge

Du skal have modtaget ydelsen i mindst 3 år, i en 4 års periode. Det er endvidere en betingelse, at du nu er i arbejde, under uddannelse eller under revalidering. Du må altså ikke længere modtage kontanthjælp.

Selvom det ikke er indeholdt i bekendtgørelsen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, er der eksempler på, at også førtidspensionister får eftergivet gæld. Hvis du er i tvivl, er det bedste du kan gøre derfor at søge. Længere nede kan du se, hvordan du søger om eftergivelse af gæld.

Hvornår kan du IKKE få eftergivet gæld?

Kravene til at få eftergivet gæld til det offentlige er også meget lig dem der gælder ved en gældssanering. Du vil blandt andet ikke kunne få eftergivet gæld hvis:

 • Dine økonomiske forhold er uafklarede. Hvis du eksempelvis er ved at sælge dit hus, vil du ikke kunne få eftergivet gæld, før dit hus er solgt, og man kender resultatet af handlen.
 • Du systematisk har oparbejdet gæld til det offentlige. Eksempelvis ved i flere år at have indberettet forkerte tal på selvangivelsen.
 • Du har modtaget penge fra det offentlige uberettiget. Eksempelvis ved at modtage ydelser, som du ikke har ret til.
 • Gæld pga. strafbare forhold.

At få eftergivet sin gæld til det offentlige, svarer meget til en normal gældssanering. Det er da også meget de samme forhold der er gældende. Du kan enten få eftergivet din gæld helt, eller betale den tilbage med et fast månedligt beløb over 4 år, hvis du kun får eftergivet en del af din gæld.

Hvis du har gæld til private

Hvis du udover gælden til det offentlige har væsentlig gæld til private, skal du i stedet søge om gældssanering. Med væsentlig gæld menes alt der ligger over en bagatelgrænse på få tusinde kroner. Hvis du skylder mere end det til private kreditorer, vil du ikke kunne få eftergivet gæld til det offentlige. Læs mere om gældssanering her.

Sådan søger du om eftergivelse af gæld til det offentlige

Du skal søge via. en særlig blanket. Den kan du downloade her. På blanketten skal du selvfølgelig anføre dine personlige oplysninger. Du skal også anføre, hvor meget gæld du har til forskellige offentlige ydelser, det kan være licens, daginstitution osv.

I praksis sker der det, at din gæld bliver nedskrevet over 4 år, med 1/48 hver måned. Hvis du skylder 48.000 kr, bliver den altså nedskrevet med 1000 kr om måneden, indtil den er helt væk. Hvis du i perioden igen modtager kontanthjælp eller andet, kan nedskrivningen sættes i bero i op til et år. Hvis du er på kontanthjælp i en længere periode end et år, vil resten af gælden ikke blive nedskrevet.

Har du spørgsmål til eftergivelse af gæld til det offentlige? Så skriv dit spørgsmål herunder.

3 Responses to Eftergivelse af gæld til det offentlige

 1. Annie Mohr 19. september 2019 at 15:30 #

  Hej LFGR
  Jeg har fået gældsanering den 3 i denne måned, og skal betale et mindre beløb tilbage er det mig der har opfattet det forkert men bliver man ikke slettet af rki når man har fået gældsanering automatisk.’

 2. Maemona 27. januar 2020 at 9:38 #

  Hej
  jeg har et stort skat gæld, som jeg vil gerne betale tilbage.
  Hvis jeg er ikke under uddannelse lige nu og heller ikke arbejde, begrund af at jeg har en særlige situation, og det er at jeg har en pige som har autisme og epilepsi diagnose.
  kan jeg i denne situation jeg har lige nu eftergivet min gæld ?

  venlig hilsen
  Maemona Tafesh

  • 6teeth 15. december 2020 at 6:39 #

   Tro næppe man kan slippe for skat fordi man har en partner der har udfordringer. Så var der mange der kunne få slettet deres gæld. Det er op til andre at sørge for hende og det er dit ansvar at få et arbejde, så du kan være med til at betale for tingene og din kærestes behov.

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes