Må banken hæve på min konto?

bankofevil

Er det din bank? Så skal du måske finde en ny

Et af de spørgsmål der ofte stilles her på siden er: Må banken hæve penge på min konto, uden at give besked først? Det er noget der ganske ofte sker, hvis man har misligeholdt gæld til sin bank.

Så er der stor sandsynlighed for, at banken kan finde på at hæve indestående på én konto, til at dække gæld eller overtræk på et lån eller en anden konto.

Det er noget der oftest kommer ret ubelejligt. Alt for ofte sker der det, at banken modregner alt for meget, eller måske tager alle de penge, som du skulle have levet for den næste måned. Det vil oftest være forkert. Men i visse tilfælde må banken gerne modregne i penge, som du har stående. Herunder kan du blive lidt klogere på, hvornår de gerne må, og hvornår de ikke må tage penge fra dine konti.

Hvornår må banken hæve penge på din konto?

 • Modregne, selvom du ikke mener at de har et krav. Det vil sige: Hvis banken mener, at du skylder dem penge, og du ikke mener det, så må de gerne modregne. De vil dog skunne tilbageføre, hvis det senere viser sig at du har ret.
 • Modregne i en konto, hvor din ægtefælle eller samlever står som medindehaver. Her gælder det dog, at banken skal levne, hvad der svarer til beskedne leveomkostninger. Se mere om det længere nede.
 • Modregne i ekstraordinære indbetalinger, eksempelvis gevinster. Vinder du penge i lotto, må banken altså gerne tage din gevinst til at dække forfalden gæld.
 • Modregne i opsparingskonti, sålænge der er penge tilbage til beskedne leveomkostninger

Der er altid en risiko for, at banken må modregne på din konto, hvis du har forfalden gæld til dem.

Hvornår må de IKKE hæve penge på din konto?

 • Modregne i løn, der skal dække beskedne leveomkostninger
 • Modregne i indestående, der skal dække beskedne leveomkostninger
 • Modregne i sociale ydelser, børnetilskud og lignende
 • Modregne i din ægtefælles eller andres konti
 • Modregne i udbetalinger i erstatninger for invaliditet, tab af forsøger og lignende.

Vejledningen fra Finanstilsynet siger, at banken ikke må tage, hvad der skal dække beskedne leveomkostninger. Der er dog ikke nogen tal for, hvad beskedne leveomkostninger må være, så det vil altid være til diskussion, hvor meget banken skal lade stå tilbage.

Banken skal lade stå tilbage, så du kan leve, indtil der kommer penge næste gang. Typisk næste lønudbetaling.

Man må dog kunne gå ud fra, at man nogenlunde kan regne med de satser, som gælder ved gældssanering. Altså omkring 5.850 + boligomkostninger hvis du er enlig, og 9.920 + boligomkostninger hvis du bor sammen med samlever eller ægtefælle. Hvad der måtte komme ind, som ligger over dette  beløb, vil banken formentlig kunne slippe afsted med at modregne i.

Banken skal lade være tilbage, hvad der svarer til beskedne leveomkostninger indtil næste lønudbetaling eller anden indtægt måtte komme. Hvis modregning sker eksempelvis midt på måneden, viser afgørelser ved landsretter og Højesteret, at eksempelvis et beløb på 2.800 kr er tilstrækkeligt til at dække beskedne leveomkostninger for en familie på 2 voksne og 2 børn.

Du kan se flere konkrete eksempler på Pengeinstitutankenævnets hjemmeside her.

Hvad skal du gøre, hvis banken hæver penge uberettiget?

Hvis du opdager, at banken har hævet penge på din konto, er det første du skal gøre at kontakte dem. Hvis de har modregnet i eksempelvis større gevinster eller ekstraordinære indbetalinger kan du godt regne med, at de har deres på det tørre. Hvis de derimod ikke har levnet en bøjet femøre, bør du snakke med din bankrådgiver som det første.

Du skal gøre opmærksom på, at de ikke må hæve mere, end at du stadig har til leveomkostninger og faste udgifter. Hvis din bankrådgiver ikke er til at hugge og stikke i (og det er de sjældent), er næste skridt at du kontakter filialdirektøren eller lederen.

Du bør henvende dig skriftligt, enten via. email eller et godt gammeldags brev. Gør opmærksom på, at du mener at deres hævning strider imod retsplejelovens §509, og at du derfor beder om at få tilbageført, så du har hvad der svarer til beskedne leveomkostninger.

Hvis det heller ikke bærer frugt at klage til filiallederen, er der kun tilbage at klage til Pengeinstitutankenævnet. Der er mulighed for at klage online, ved at bruge denne formular

Regn ikke med hurtig ekspedition, hvis du klager til Pengeinstitutankenævnet. Der kan let gå månedsvis, før du har en afgørelse.

Hvis du indgiver en klage, skal du desværre ikke forvente at banken tilbagefører dine penge lige med det samme. Det kan tage månedsvis at behandle en klage, så du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil klage over din banks modregning.

Hvad sker der, hvis du ikke kan betale dine ydelser til banken?

Hvis du pludselig kommer i en situation, hvor du ikke længere kan overholde dine aftaler, eller betale dine afdrag til banken, skal du kontakte dem hurtigst muligt. Hvis du forholder dig passiv, er der meget stor fare for, at banken handler ved at modregne.

Hvis du derimod kontakter dem, og sætter dem ind i din situation, vil I sikkert kunne finde ud af en løsning, måske med at dine afdrag sættes i bero, nedbringes eller at du kun betaler rente i en periode.

Hvis du forholder dig passivt, og ignorerer rykkere fra banken vil der ske det, at du meget hurtigt vil blive indkaldt til fogedretten, og samtidig indberettet til RKI. Hvis du vil undgå det, bør du tage snakken med banken, så snart du bliver klar over, at du ikke kan betale til tiden.

Husk at være realistisk når du snakker med din bank. Det nytter ikke, at du lover at du kan betale denne måneds forfaldne afdrag sammen med næste måneds afdrag. I stedet skal du have overblik over din økonomi, og vide hvor meget ekstra du vil kunne betale, hvis du er kommet bagud – Eller hvor lidt du har råd til at betale, hvis du skal have sat afdraget ned.

Hvis du lover mere end du kan holde, vil banken hurtigt miste tilliden, og så er vejen til fogedretten kortere.

Sådan undgår du, at banken hæver penge på din konto

Vil du undgå, at banken modregner i dine konti, er det bedste at gøre, at få en ny bank. Hvis du er i en position, hvor der er risiko for det, er der sikkert også andre, som du skylder penge. Derfor skal du have kontrol over situationen, og betale penge tilbage til de kreditorer, og i den rækkefølge du bestemmer. Læs mere om at blive gældfri med sneboldmetoden her.

Derfor skal du have en ny bank. Hvis du skylder din eksisterende bank penge, er du måske allerede registreret som dårlig betaler i RKI. Så er du ikke den mest populære kunde i din nye bank. Dog har alle banker pligt til at tilbyde dig en simpel lønkonto. De har dog ikke pligt til at tilbyde dig eksempelvis et dankort. Ofte vil du få tilbudt et hævekort eller et debetkort som Visa electron eller mastercard debit.

Det er ofte en rigtig god ide at få en ny bank. Derved sikrer du, at der er adskillelse mellem dine likvide midler, og din gæld. Din gamle bank kan IKKE modregne i en konto i en anden bank.

 

Men det gør nu heller ikke noget, du bør alligevel ikke have et kreditkort, men i stedet hæve dit rådighedsbeløb kontant, og eksempelvis benytte konvolutmetoden. Altså hæve alle de penge du skal bruge til mad og andre udgifter på en måned, og så fordele det i fire kuverter.

Er du i tvivl om, hvorvidt banken må modregne eller ej, bør du kontakte en erfaren gældsrådgiver eller kontakte Pengeinstitutankenævnet.

Har du erfaringer med modregning, vil jeg blive glad, hvis du skriver en kommentar i feltet herunder.

One Response to Må banken hæve på min konto?

 1. L.E.Nielsen 31. januar 2020 at 11:30 #

  Hej.
  Har et gammelt forbrugslån/kassekredit på 90.000kr. Jeg burde indbetale renter hver måned, men det har jeg ikke penge til. Er førtidspensionist, enlig, 2 teenage drenge.
  Banken går ind og hæver når der kommer børnepenge. Jeg er erklæret personlig insolvent.
  Jeg har ikke afdraget i mange år på kontoen, og kommer aldrig til det pga. sygdom.
  Kan jeg nægte at betale??

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes