Tvangsauktion – Sådan undgår du det

Tvangsauktion er noget af det værste du kan opleve som boligejer. At blive sat ud af dit hjem, og opleve at boligen sælges mod din vilje. Det er desværre noget der sker for mange danskere hver eneste dag. Her kan du se, hvordan du kan afværge en tvangsauktion, hvis du reagerer i tide.

Det er dog ofte svært at afværge tvangsauktionen, da du jo sikkert har forsøgt alt hvad der står i din magt for at betale gælden tilbage. Derfor bør du også være realistisk, hvis du kan se at en tvangsauktion er uundgåelig, og måske forsøge at sælge huset i fri handel inden det kommer til en tvangsauktion.

Hvem kan begære en bolig i tvangsauktion?

Hvis du ikke betaler dine kreditorer til tiden, kan de vælge at begære din bolig på tvangsauktion, hvis du ejer fast ejendom. Det behøver ikke være pga. gæld i boligen, men kan også være pga. anden gæld, som man vil have inddrevet. Så dybest set kan dit hus ryge på tvangsauktion pga. ubetalte mekanikerregninger. Det kræver blot, at fogedretten foretager udlæg i din ejendom, og det vil ofte ske ved en udlægsforretning i fogedretten.

Oftest er det dog gæld i boligen til bank og kreditforening, der medfører at en kreditor begærer tvangsauktion over din bolig. Derfor er disse kreditorer også nogle af de vigtigste at stille tilfreds. Det er dog også ofte de største kreditorer man har som privatperson, og pludselig opstået arbejdsløshed eller sygdom kan medføre at man ikke kan betale sine afdrag, og så kan tvangsauktionen være en realitet.

Hvordan foregår en tvangsauktion?

En tvangsauktion er et længere forløb, da der er en del frister der skal overholdes. Et forløb vil oftest se således ud:

 1. Du kan ikke betale din termin eller skat til tiden. Uge 0.
 2. Kreditoren sender en rykker på beløbet. Uge 4.
 3. Hvis du ikke betaler, kan kreditor nu sende sagen til inkasso hos sin advokat. Uge 6
 4. Advokaten sender et inkassobrev. Uge 6
 5. Hvis du fortsat ikke betaler, vil advokaten nu sende udlægsbegæring til fogedretten. Uge 8
 6. Du indkaldes til fogedretten, og der gennemføres en udlægsforretning, hvor fogeden tager udlæg i din bolig. Uge 11
 7. På baggrund af udlægsforretningen udfærdiger advokaten nu en begæring, om at din ejendom skal sælges på tvangsauktion Uge 11
 8. Du bliver igen indkaldt til et vejledningsmøde af fogedretten. Her bestemmes blandt andet selve datoen for tvangsauktionen. Uge 14
 9. Der bliver udarbejdet salgsopstilling for brug ved tvangsauktionen. Uge 15-19
 10. Nu bekendtgøres tvangsauktionen i Statstidende. Der vil også blive annonceret i aviser og salgsopstillingen kan hentes på forskellige hjemmesider. Uge 20.
 11. Tvangsauktionen afholdes Uge 23.
 12. Hvis kreditor eller du selv ikke mener at buddet var tilstrækkeligt højt på 1. auktionen, kan afholdes 2. auktion, hvorefter tvangsauktionen vil være endeligt afsluttet. Uge 27.

Hvor lang tid tager en tvangsauktion?

Som du kan se af ovenstående tidsforløb, vil det typisk tage 20-30 uger, eller 5 til 9 måneder, fra første misligholdte betaling, til tvangsauktionen vil være endeligt afsluttet.

Hvordan kan man undgå en tvangsauktion?

Af og til, kan fogedretten give en særlig frist i forløbet, hvis der er udsigt til at man vil kunne betale hele gælden. Men oftest vil det ikke være muligt. Derfor skal man i stedet forsøge at undgå en tvangsauktion med alle midler. Det er nemlig ofte bedre at sælge boligen i fri handel, end på tvangsauktion. Hvis boligen sælges på tvangsauktion har man ingen kontrol med, hvad man får for huset. Det betyder at huse ofte sælges til langt under handelsprisen på tvangsauktion.

Hvis man sælger huset til langt under handelsprisen, betyder det også, at der er færre penge til gæld. Derfor vil man ofte stå med en stor restgæld efter en tvangsauktion.

Hvis det ser ud til, at du får svært ved at klare terminer og afdrag, gør du klogt i at alliere dig med en rådgiver. De kan hjælpe med at forhandle aftaler og måske undgå tvangsauktionen. Se liste med frivillige gældsrådgivere

Derfor skal man som 1. prioritet altid sørge for at betale sin termin og ejendomsskat. Hvis der er udsigt til, at det kan blive svært, skal du forsøge at spare alt hvad du kan. Alle unødvendige udgifter skal skæres væk, så der kan blive mest muligt til at betale gæld med.

Hvis der ikke er udsigt til, at man kan betale hele terminen eller det aftalte afdrag, skal du straks kontakte kreditor. Ved at være proaktiv, og tage kontakten, kan du måske forhandle en aftale hjem, som gør at kreditor ikke går efter tvangsauktionen. En tvangsauktion er nemlig også lig med tabte penge for kreditorerne. Derfor er det i alles interesse at lave en aftale om betaling.

Hvis det ikke er muligt at betale afdrag og terminer, skal man forsøge at sælge huset i fri handel. På den måde får du mest muligt ud af handlen, og kan komme videre et nyt sted.

Hvad med restgælden efter tvangsauktion?

Beløbet der kommer ud af tvangsauktionen går til de kreditorer der har pant i boligen. Hvis beløbet ikke dækker hele gælden, vil man stå med en restgæld. Denne gæld skal man så efterfølgende betale tilbage. Hvis der ikke er udsigt til, at man kan det, kan en udvej være at søge gældssanering. Det kan du læse meget mere om her.

Gældssanering er dog ikke noget alle får. Faktisk er det kun 15-25% af dem der søger om gældssanering, som får det tilkendt. Derfor kan man hænge på restgælden i rigtig mange år efter en tvangsauktion.

Sponsoreret af Dagens.dk

Husk: Du er velkommen til at skrive spørgsmål i kommentarfeltet herunder

5 Responses to Tvangsauktion – Sådan undgår du det

 1. jagoda 15. juni 2015 at 12:09 #

  Hej, men hvad så hvis jeg har en gæld og flytter ind til kærestenshus. Kan kreditorerne komme og tage udlæg i hans hus?

  Og hvis det er en fælles hus, og jeg afbetaler på gælden, kan de sige at huset skal sælges hvis jeg overholder mine betalinger? 🙂

  • LFGR.dk 29. juni 2015 at 8:29 #

   Hvis du flytter sammen med din kæreste i hans hus, vil man ikke kunne gøre udlæg i huset, hvis du ikke står som ejer.
   Hvis du laver en aftale med dine kreditorer, og overholder aftaler, vil de næppe forsøge at få gjort udlæg, men det er en usikker løsning. Det kan jo ske, at du ikke kan overholde dine aftaler hvis du bliver syg, ledig eller på anden måde går ned i indkomst.

   Derfor vil det smarteste være, at du koncentrerer dig om din egen gæld og får betalt den, før du stifter ny gæld. Du kan jo så “nøjes” med at betale husleje til kæresten, således at du bidrager til økonomien på den måde.

 2. Marlene Nielsen 19. januar 2018 at 8:39 #

  Hej
  Ender et udlæg i ens hus altid i en tvangsauktion?
  Hvis nu udlægget er fra feks leasy og man betaler sit boliglån og kreditforening og ens hus er mindre værd end det man skylder i huset.?

  • LFGR.dk 19. januar 2018 at 8:50 #

   Nej, det gør det ikke. Et udlæg bliver tinglyst, og medfører at du ikke kan råde over ejendommen (belåne, sælge og lignende), uden udlægshavers samtykke.
   Udlægshaver kan dog godt begære en ejendom på tvangsauktion, men da udlæg kommer sidst i rækken af kreditorer, skal man være meget sikker på, at man kan opnå dækning for sit krav. Derfor sker det i praksis sjældent, og du skal formentlig ikke være nervøs for det, hvis dit hus i forvejen er belånt i nærheden af, eller over handelsværdien.

 3. Karina 10. september 2020 at 8:01 #

  Min far er død og hans hus ender nok desværre med at gå på tvangsauktion, han skylder alt i huset intet friværdi, han ejer intet af værdi, men har dog 9800,- til at stå på sin konto, mit spørgsmål – går de 9800,- til kreditorerne eller kan keg søge boudlæg og få dem til begravelses hjælp

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes